Συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Τίτλος
Σύντομη Περιγραφή
Σύνδεσμος
Αρχιμήδης II
Επέκταση της Τεχνολογίας Ethernet σε Ευρυζωνικά Δίκτυα
eBusiness Forum
Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified Communications)


Information Society GrNET