Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

Από αυτό τον τομέα κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται γύρω από τρέχοντα θέματα που αφορούν στο εργαστήριο. Μείνετε Συντονισμένοι!


06.2008

 • To Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών αποκτά τον επίσημο Ιστοτόπο του στη διεύθυνση s2e.teipir.gr

 • Ενσωματώνεται η αγγλική έκδοση στον Ιστοτόπο - Ανανέωση ελληνικής έκδοσης.

 • Προσθήκη εττικετών Meta & λέξεων κλειδιών.


07.2008

 • Ενσωμάτωση μηχανισμών βελτιστοποίησης (optimization) για γνωστές μηχανές αναζήτησης - Καταχώρηση domain σε αυτές.

 • Προστασία site από κακόβουλα web bots.

 • Παραγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας site - Ανακοίνωση στο web.


08.2008

 • Έναρξη ανάπτυξης Εφαρμογής Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base).

 • Βελτιστοποίηση στατιστικών επισκεψιμότητας

 • Μελέτη εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος με λειτουργικό Gentoo - προς Υπηρεσία mail


09.2008

 • Εγκατάσταση Active Directory server, προς απόδοση δικαιωμάτων στα client PC του Εργαστηρίου

 • Έναρξη εγκατάστασης λειτουργικού Gentoo (mail service με Postfix)

 • Migration λειτουργικού (για τον web-server) σε Gentoo

 • Επισκευαστικές εργασίες της αίθουσας στέγασης του Εργαστηρίου. Δομημένη Καλωδίωση.


10.2008

 • Επισκευαστικές εργασίες της αίθουσας στέγασης του Εργαστηρίου

 • Έναρξη Μαθημάτων -- Δημιουργία λογαριασμών ομάδων στον Active Directory. Λειτουργίες ασφάλειας. Παραμετροποίηση Active Directory

 • Ολοκλήρωση εγκατάστασης Email Server Εργαστηρίου. Το όνομα αυτού anubis. Ενσωμάτωση εργαλείων ClamAV και Spam Assassin. Διακομιδή με POP & IMAP.


11.2008

 • Σχεδίαση LDAP schema προς συνεργασία με τον Active Directory. Υλοποίηση.

 • Παραμετροποιήσεις ασφάλειας Email server

 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Proxy Server με Squid


Information Society GrNET