Γεώργιος Ν. Πρεζεράκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1970. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1993 και το διδακτορικό από το ίδιο ίδρυμα το 1998 στην περιοχή της τεχνολογίας λογισμικού για υπηρεσίες σε νοήμονα δίκτυα ευρείας ζώνης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Από το 2004 και μετά είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τεχνολογία λογισμικού για υπηρεσίες, οι υπηρεσίες με συναίσθηση του περιβάλλοντος και της τρέχουσας κατάστασης (context-aware services) και το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. Είναι συγγραφέας πάνω από 40 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και σε κεφάλαια διεθνών βιβλίων.

Δημήτριος Ν. Καλλέργης Dimitrios Kallergis's profile on LinkedIn

Γεννήθηκε στον Πειραιά τον Ιούνιο του 1977. Έλαβε το δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων από το ΤΕΙ Πειραιά το 2000, το μεταπτυχιακό δίπλωμα σε δίκτυα υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Westminster (UK) το 2000 και το ΜΔΕ σε συστήματα επικοινωνιών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο του Brunel (UK) το 2008. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο των δικτύων δεδομένων και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε αναπτυξιακά έργα δημοσίου/ιδιωτικού τομέα στο πεδίο των δικτύων δεδομένων και ανάπτυξης υπηρεσιών. Εργάζεται ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών ΗΥΣ από το 2004 στα μαθήματα: (α) Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού, (β) Δικτύων και (γ) Βάσεων Δεδομένων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ευάγγελος Α. Κοσμάτος

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, Ελλάδα τον Μάιο του 1979. Έλαβε το δίπλωμα και το διδακτορικό από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2002 και το 2008 αντίστοιχα. Από το Σεπτέμβριο του 2002 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Από το 2009 είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων στα μαθήματα του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα οπτικά δίκτυα, η παράδοση των πολυμέσων, υποστήριξη QoS σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα (WLAN, UMTS, Wimax) και Τεχνολογίας Λογισμικού για τις υπηρεσίες. Είναι συγγραφέας 15 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων.

Γεώργιος Σ. Κωνσταντόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1977. Έλαβε το Δίπλωμα της Επιστήμης των Υπολογιστών από το Anglia Polytechnic University το 1999 και το M.Sc. στα Κατανεμημένα και Πολυμεσικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Heriot – Watt University το 2000. Έκτοτε έχει εργασθεί σε πληθώρα εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης enterprise εφαρμογών (με έμφαση στις εφαρμογές πολλών επιπέδων / n-tier) καθώς και σαν διαχειριστής δικτύων εξυπηρετητών και βάσεων δεδομένων. Από το 2007 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στο μάθημα της Τεχνολογίας Λογισμικού.

Δημήτριος Π. Μακρής

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1995 και το διδακτορικό από το ίδιο ίδρυμα το 1999 με αντικείμενο την Εκτίμηση & Παρακολούθηση Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων & Συστημάτων. Στη συνέχεια απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις του ιδιωτικού αρχικά στην ανάπτυξη εφαρμογών και ακολούθως σαν ειδικός ρυθμιστικών θεμάτων στις τηλεπικοινωνίες. Από το 2007 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στο μάθημα του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού.

Ιωάννης Ε. Φουκαράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1980. Έλαβε το δίπλωμα και το διδακτορικό από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 1998 και το 2008 αντίστοιχα στην περιοχή των Κατανεμημέων Συστημάτων. Έχει εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Κατανεμημένα Συστήματα, τη Μηχανική Λογισμικού και τις Τεχνολογίες Κινητού Διαδικτύου. Από το 2009, είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης στο μήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων στα μαθήματα του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού και της Τεχνολογίας Λογισμικού.

Παναγιώτης Νικ. Χριστιάς

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρoνικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (βαθμός: 7.5/10) από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 2003 και στη συνέχεια (2005) το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Sc.) επίσης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σπουδές με υποτροφία - βαθμός: 9.83/10). Έχει απασχοληθεί σε πληθώρα αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα και το Δημόσιο τομέα με εξειδίκευση στην περιοχή των διαδικτυακών εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων. Από το 2004 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στο μάθημα του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού.


Information Society GrNET